Jesaja 39:2

SVEn Hizkia verblijdde zich over hen, en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver, en het goud, en de specerijen, en de beste olie, en zijn ganse wapenhuis, en al wat gevonden werd in zijn schatten; er was geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat Hizkia hun niet toonde.
WLCוַיִּשְׂמַ֣ח עֲלֵיהֶם֮ חִזְקִיָּהוּ֒ וַיַּרְאֵ֣ם אֶת־בֵּ֣ית [נְכֹתָה כ] (נְכֹתֹ֡ו ק) אֶת־הַכֶּסֶף֩ וְאֶת־הַזָּהָ֨ב וְאֶת־הַבְּשָׂמִ֜ים וְאֵ֣ת ׀ הַשֶּׁ֣מֶן הַטֹּ֗וב וְאֵת֙ כָּל־בֵּ֣ית כֵּלָ֔יו וְאֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר נִמְצָ֖א בְּאֹֽצְרֹתָ֑יו לֹֽא־הָיָ֣ה דָבָ֗ר אֲ֠שֶׁר לֹֽא־הֶרְאָ֧ם חִזְקִיָּ֛הוּ בְּבֵיתֹ֖ו וּבְכָל־מֶמְשַׁלְתֹּֽו׃
Trans.wayyiśəmaḥ ‘ălêhem ḥizəqîyâû wayyarə’ēm ’eṯ-bêṯ nəḵōṯōh nəḵōṯwō ’eṯ-hakesef wə’eṯ-hazzâāḇ wə’eṯ-habəśāmîm wə’ēṯ haššemen haṭṭwōḇ wə’ēṯ kāl-bêṯ kēlāyw wə’ēṯ kāl-’ăšer niməṣā’ bə’ōṣərōṯāyw lō’-hāyâ ḏāḇār ’ăšer lō’-herə’ām ḥizəqîyâû bəḇêṯwō ûḇəḵāl-meməšalətwō:

Algemeen

Zie ook: Goud, Hizkia (koning v. Juda), Qere en Ketiv, Schathuis, Zilver

Aantekeningen

En Hizkia verblijdde zich over hen, en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver, en het goud, en de specerijen, en de beste olie, en zijn ganse wapenhuis, en al wat gevonden werd in zijn schatten; er was geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat Hizkia hun niet toonde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׂמַ֣ח

verblijdde zich

עֲלֵיהֶם֮

-

חִזְקִיָּהוּ֒

En Hizkía

וַ

-

יַּרְאֵ֣ם

over hen, en hij toonde

אֶת־

-

בֵּ֣ית

hun zijn schathuis

נכתה

-

נְכֹת֡וֹ

-

אֶת־

-

הַ

-

כֶּסֶף֩

het zilver

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

זָּהָ֨ב

en het goud

וְ

-

אֶת־

-

הַ

-

בְּשָׂמִ֜ים

en de specerijen

וְ

-

אֵ֣ת׀

-

הַ

-

שֶּׁ֣מֶן

olie

הַ

-

טּ֗וֹב

en de beste

וְ

-

אֵת֙

-

כָּל־

-

בֵּ֣ית

en zijn ganse wapenhuis

כֵּלָ֔יו

-

וְ

-

אֵ֛ת

-

כָּל־

-

אֲשֶׁ֥ר

-

נִמְצָ֖א

en al wat gevonden werd

בְּ

-

אֹֽצְרֹתָ֑יו

in zijn schatten

לֹֽא־

-

הָיָ֣ה

-

דָבָ֗ר

er was geen ding

אֲ֠שֶׁר

-

לֹֽא־

-

הֶרְאָ֧ם

hun niet toonde

חִזְקִיָּ֛הוּ

dat Hizkía

בְּ

-

בֵית֖וֹ

in zijn huis

וּ

-

בְ

-

כָל־

-

מֶמְשַׁלְתּֽוֹ

-


En Hizkia verblijdde zich over hen, en hij toonde hun zijn schathuis, het zilver, en het goud, en de specerijen, en de beste olie, en zijn ganse wapenhuis, en al wat gevonden werd in zijn schatten; er was geen ding in zijn huis, noch in zijn ganse heerschappij, dat Hizkia hun niet toonde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!