Johannes 11:51

SVEn dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;
Steph τουτο δε αφ εαυτου ουκ ειπεν αλλα αρχιερευς ων του ενιαυτου εκεινου προεφητευσεν οτι εμελλεν ο ιησους αποθνησκειν υπερ του εθνους
Trans.touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus ōn tou eniautou ekeinou proephēteusen oti emellen o iēsous apothnēskein yper tou ethnous

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jezus Christus

Aantekeningen

En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
En
αφ
uit
εαυτου
zichzelven
ουκ
niet
ειπεν
zeide hij

-
αλλα
maar
αρχιερευς
hogepriester
ων
zijnde

-
του
-
ενιαυτου
jaars
εκεινου
deszelven
προεφητευσεν
profeteerde hij

-
οτι
dat
εμελλεν
zou

-
ιησους
Jezus
αποθνησκειν
sterven

-
υπερ
voor het
του
-
εθνους
volk

En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!