Johannes 13:10

SVJezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.
Steph λεγει αυτω ο ιησους ο λελουμενος ου χρειαν εχει η τους ποδας νιψασθαι αλλ εστιν καθαρος ολος και υμεις καθαροι εστε αλλ ουχι παντες
Trans.legei autō o iēsous o leloumenos ou chreian echei ē tous podas nipsasthai all estin katharos olos kai ymeis katharoi este all ouchi pantes

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Johannes 15:3

Aantekeningen

Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
ο
-
λελουμενος
Die gewassen is

-
ου
niet
χρειαν
van node
εχει
heeft

-
η
dan
τους
-
ποδας
de voeten
νιψασθαι
te wassen

-
αλλ
maar
εστιν
is

-
καθαρος
rein
ολος
geheel
και
En
υμεις
gijlieden
καθαροι
rein
εστε
zijt

-
αλλ
doch
ουχι
niet
παντες
allen

Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!