Johannes 13:21

SVJezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.
Steph ταυτα ειπων ο ιησους εταραχθη τω πνευματι και εμαρτυρησεν και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με
Trans.tauta eipōn o iēsous etarachthē tō pneumati kai emartyrēsen kai eipen amēn amēn legō ymin oti eis ex ymōn paradōsei me

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Jezus Christus
Mattheus 26:21, Markus 14:18, Lukas 22:21, Handelingen 1:17, 1 Johannes 2:19

Aantekeningen

Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ταυτα
deze dingen
ειπων
gezegd hebbende

-
ο
-
ιησους
Jezus
εταραχθη
werd ontroerd

-
τω
-
πνευματι
in den geest
και
en
εμαρτυρησεν
betuigde

-
και
en
ειπεν
zeide

-
αμην
voorwaar
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
εις
een
εξ
van
υμων
ulieden
παραδωσει
zal verraden

-
με
Mij

Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!