Johannes 13:36

SVSimon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen.
Steph λεγει αυτω σιμων πετρος κυριε που υπαγεις απεκριθη αυτω ο ιησους οπου υπαγω ου δυνασαι μοι νυν ακολουθησαι υστερον δε ακολουθησεις μοι
Trans.legei autō simōn petros kyrie pou ypageis apekrithē autō o iēsous opou ypagō ou dynasai moi nyn akolouthēsai ysteron de akolouthēseis moi

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Petrus
Johannes 21:18, 2 Petrus 1:14

Aantekeningen

Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
σιμων
Simon
πετρος
Petrus
κυριε
Heere
που
waar
υπαγεις
Ik heenga

-
απεκριθη
antwoordde

-
αυτω
hem
ο
-
ιησους
Jezus
οπου
Waar
υπαγω
gaat Gij heen

-
ου
niet
δυνασαι
kunt gij

-
μοι
gij zult Mij
νυν
nu
ακολουθησαι
volgen

-
υστερον
namaals
δε
maar
ακολουθησεις
volgen

-
μοι
Mij

Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!