Johannes 15:16

SVGij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u [dat] geve.
Steph ουχ υμεις με εξελεξασθε αλλ εγω εξελεξαμην υμας και εθηκα υμας ινα υμεις υπαγητε και καρπον φερητε και ο καρπος υμων μενη ινα ο τι αν αιτησητε τον πατερα εν τω ονοματι μου δω υμιν
Trans.ouch ymeis me exelexasthe all egō exelexamēn ymas kai ethēka ymas ina ymeis ypagēte kai karpon pherēte kai o karpos ymōn menē ina o ti an aitēsēte ton patera en tō onomati mou dō ymin

Algemeen

Zie ook: Mattheus 28:19, Markus 16:15, Johannes 13:18, Efeziers 1:4, Colossenzen 1:6

Aantekeningen

Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u [dat] geve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχ
niet
υμεις
Gij
με
hebt Mij
εξελεξασθε
uitverkoren

-
αλλ
maar
εγω
Ik
εξελεξαμην
uitverkoren

-
υμας
heb
και
en
εθηκα
gesteld

-
υμας
Ik heb
ινα
dat
υμεις
gij
υπαγητε
zoudt heengaan

-
και
en
καρπον
vrucht
φερητε
dragen

-
και
en
ο
-
καρπος
vrucht
υμων
uw
μενη
blijve

-
ινα
opdat
ο
-
τι
-
αν
zo
αιτησητε
begeren zult

-
τον
-
πατερα
gij van den Vader
εν
in
τω
-
ονοματι
Naam
μου
Mijn
δω
geve

-
υμιν
Hij

Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u [dat] geve.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!