Johannes 15:22

SVIndien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
Steph ει μη ηλθον και ελαλησα αυτοις αμαρτιαν ουκ ειχον νυν δε προφασιν ουκ εχουσιν περι της αμαρτιας αυτων
Trans.ei mē ēlthon kai elalēsa autois amartian ouk eichon nyn de prophasin ouk echousin peri tēs amartias autōn

Algemeen

Zie ook: Zonde
Romeinen 4:15, Romeinen 5:20

Aantekeningen

Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
μη
Ik niet
ηλθον
gekomen ware

-
και
en
ελαλησα
gesproken had

-
αυτοις
tot hen
αμαρτιαν
zonde
ουκ
geen
ειχον
hebben zij

-
νυν
nu
δε
maar
προφασιν
voorwendsel
ουκ
geen
εχουσιν
zij hadden

-
περι
voor
της
-
αμαρτιας
zonde
αυτων
hun

Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!