Johannes 18:18

SVEn de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.
Steph ειστηκεισαν δε οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν πεποιηκοτες οτι ψυχος ην και εθερμαινοντο ην δε μετ αυτων ο πετρος εστως και θερμαινομενος
Trans.eistēkeisan de oi douloi kai oi ypēretai anthrakian pepoiēkotes oti psychos ēn kai ethermainonto ēn de met autōn o petros estōs kai thermainomenos

Algemeen

Zie ook: Brandstof, Kolen, Petrus
Mattheus 26:69, Markus 14:67, Lukas 22:55

Aantekeningen

En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειστηκεισαν
stonden

-
δε
En
οι
-
δουλοι
de dienstknechten
και
en
οι
-
υπηρεται
de dienaars
ανθρακιαν
hebbende een kolenvuur
πεποιηκοτες
gemaakt

-
οτι
omdat
ψυχος
het koud
ην
stond

-
και
en
εθερμαινοντο
warmden zich

-
ην
was

-
δε
-
μετ
bij
αυτων
hen
ο
-
πετρος
Petrus
εστως
-

-
και
en
θερμαινομενος
warmde zich

-

En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!