Johannes 18:25

SVEn Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.
Steph ην δε σιμων πετρος εστως και θερμαινομενος ειπον ουν αυτω μη και συ εκ των μαθητων αυτου ει ηρνησατο εκεινος και ειπεν ουκ ειμι
Trans.ēn de simōn petros estōs kai thermainomenos eipon oun autō mē kai sy ek tōn mathētōn autou ei ērnēsato ekeinos kai eipen ouk eimi

Algemeen

Zie ook: Petrus
Mattheus 26:71, Markus 14:69, Lukas 22:58

Aantekeningen

En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
stond

-
δε
En
σιμων
Simon
πετρος
Petrus
εστως
-

-
και
ook
θερμαινομενος
warmde zich

-
ειπον
zeide

-
ουν
dan
αυτω
Zijn
μη
niet
και
en
συ
gij
εκ
uit
των
-
μαθητων
discipelen
αυτου
tot hem
ει
Zijt

-
ηρνησατο
loochende

-
ουν
-
εκεινος
Hij
και
het, en
ειπεν
Zij zeiden

-
ουκ
niet
ειμι
Ik ben

-

En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!