Johannes 20:22

SVEn als Hij dit gezegd had, blies Hij [op hen], en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
Steph και τουτο ειπων ενεφυσησεν και λεγει αυτοις λαβετε πνευμα αγιον
Trans.kai touto eipōn enephysēsen kai legei autois labete pneuma agion

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest
Genesis 2:7

Aantekeningen

En als Hij dit gezegd had, blies Hij [op hen], en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τουτο
als Hij dit
ειπων
gezegd had

-
ενεφυσησεν
blies Hij

-
και
en
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
λαβετε
Ontvangt

-
πνευμα
Geest
αγιον
den Heiligen

En als Hij dit gezegd had, blies Hij [op hen], en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!