Johannes 20:23

SVZo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands [zonden] houdt, [dien] zijn zij gehouden.
Steph αν τινων αφητε τας αμαρτιας αφιενται αυτοις αν τινων κρατητε κεκρατηνται
Trans.an tinōn aphēte tas amartias aphientai autois an tinōn kratēte kekratēntai

Algemeen

Zie ook: Zonde
Mattheus 16:19, Mattheus 18:18

Aantekeningen

Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands [zonden] houdt, [dien] zijn zij gehouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αν
Zo
τινων
gij iemands
αφητε
vergeeft

-
τας
-
αμαρτιας
zonden
αφιενται
worden zij vergeven

-
αυτοις
dien
αν
zo
τινων
gij iemands
κρατητε
houdt

-
κεκρατηνται
zijn zij gehouden

-

Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands [zonden] houdt, [dien] zijn zij gehouden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!