Johannes 21:16

SVHij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, [zoon] van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.
Steph λεγει αυτω παλιν δευτερον σιμων ιωνα αγαπας με λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδας οτι φιλω σε λεγει αυτω ποιμαινε τα προβατα μου
Trans.legei autō palin deuteron simōn iōna agapas me legei autō nai kyrie sy oidas oti philō se legei autō poimaine ta probata mou

Algemeen

Zie ook: Jona (profeet), Liefde, Schapen

Aantekeningen

Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, [zoon] van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
Hij zeide

-
αυτω
tot hem
παλιν
wederom
δευτερον
ten tweeden maal
σιμων
Simon
ιωνα
van Jonas
αγαπας
hebt gij

-
με
Mij
λεγει
Hij zeide

-
αυτω
tot Hem
ναι
Ja
κυριε
Heere
συ
gij
οιδας
weet

-
οτι
dat
φιλω
liefheb

-
σε
ik
λεγει
Hij zeide

-
αυτω
tot hem
ποιμαινε
Hoed

-
τα
-
προβατα
schapen
μου
Mijn

Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, [zoon] van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!