Johannes 2:7

SVJezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.
Steph λεγει αυτοις ο ιησους γεμισατε τας υδριας υδατος και εγεμισαν αυτας εως ανω
Trans.legei autois o iēsous gemisate tas ydrias ydatos kai egemisan autas eōs anō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Wasvat, Waterkruik, Water

Aantekeningen

Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
γεμισατε
Vult

-
τας
-
υδριας
de watervaten
υδατος
met water
και
En
εγεμισαν
zij vulden

-
αυτας
ze
εως
tot
ανω
boven

Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!