Johannes 7:39

SV(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Steph τουτο δε ειπεν περι του πνευματος ου εμελλον λαμβανειν οι πιστευοντεσ εις αυτον ουπω γαρ ην πνευμα αγιον οτι ο ιησους ουδεπω εδοξασθη
Trans.touto de eipen peri tou pneumatos ou emellon lambanein oi pisteuontes̱ eis auton oupō gar ēn pneuma agion oti o iēsous oudepō edoxasthē

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Jezus Christus
Jesaja 44:3, Joel 2:28, Handelingen 2:17

Aantekeningen

(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
(En
ειπεν
zeide Hij

-
περι
van
του
-
πνευματος
den Geest
ου
Denwelken
εμελλον
zouden

-
λαμβανειν
ontvangen

-
οι
-
πιστευοντες
geloven

-
εις
die in
αυτον
Hem
ουπω
nog niet
γαρ
want
ην
was

-
πνευμα
Geest
αγιον
de Heilige
οτι
overmits
ιησους
Jezus
ουδεπω
nog niet
εδοξασθη
verheerlijkt was

-

(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!