Johannes 8:39

SVZij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.
Steph απεκριθησαν και ειπον αυτω ο πατηρ ημων αβρααμ εστιν λεγει αυτοις ο ιησους ει τεκνα του αβρααμ ητε τα εργα του αβρααμ εποιειτε αν
Trans.apekrithēsan kai eipon autō o patēr ēmōn abraam estin legei autois o iēsous ei tekna tou abraam ēte ta erga tou abraam epoieite an

Algemeen

Zie ook: Abraham, Jezus Christus
Romeinen 2:28, Romeinen 9:7

Aantekeningen

Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθησαν
Zij antwoordden

-
και
en
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot hen
ο
-
πατηρ
vader
ημων
onze
αβρααμ
Abraham
εστιν
is

-
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot Hem
ο
-
ιησους
Jezus
ει
Indien
τεκνα
kinderen
του
-
αβρααμ
gij Abrahams
ητε
waart

-
τα
-
εργα
gij de werken
του
-
αβρααμ
van Abraham
εποιειτε
doen

-
[αν]
zo zoudt

Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!