Jozua 18:26

SVEn Mizpa, en Chefira, en Moza,
WLCוְהַמִּצְפֶּ֥ה וְהַכְּפִירָ֖ה וְהַמֹּצָֽה׃
Trans.wəhammiṣəpeh wəhakəfîrâ wəhammōṣâ:

Algemeen

Zie ook: Chefira, Mizpa

Aantekeningen

En Mizpa, en Chefira, en Moza,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

הַ

-

מִּצְפֶּ֥ה

En Mizpa

וְ

-

הַ

-

כְּפִירָ֖ה

en Chefíra

וְ

-

הַ

-

מֹּצָֽה

en Moza


En Mizpa, en Chefira, en Moza,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!