Klaagliederen 2:6

SV[Vau.] En Hij heeft Zijn hut met geweld afgerukt, als een hof, Hij heeft Zijn vergaderplaats verdorven; de HEERE heeft in Sion doen vergeten den hoogtijd en den sabbat, en Hij heeft in de gramschap Zijns toorns den koning en den priester smadelijk verworpen.
WLCוַיַּחְמֹ֤ס כַּגַּן֙ שֻׂכֹּ֔ו שִׁחֵ֖ת מֹועֲדֹ֑ו שִׁכַּ֨ח יְהוָ֤ה ׀ בְּצִיֹּון֙ מֹועֵ֣ד וְשַׁבָּ֔ת וַיִּנְאַ֥ץ בְּזַֽעַם־אַפֹּ֖ו מֶ֥לֶךְ וְכֹהֵֽן׃ ס
Trans.wayyaḥəmōs kagan śukwō šiḥēṯ mwō‘ăḏwō šikaḥ JHWH bəṣîywōn mwō‘ēḏ wəšabāṯ wayyinə’aṣ bəza‘am-’apwō meleḵə wəḵōhēn:

Algemeen

Zie ook: Priester, Sabbat, Sion, Vav


Aantekeningen

[Vau.] En Hij heeft Zijn hut met geweld afgerukt, als een hof, Hij heeft Zijn vergaderplaats verdorven; de HEERE heeft in Sion doen vergeten den hoogtijd en den sabbat, en Hij heeft in de gramschap Zijns toorns den koning en den priester smadelijk verworpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּחְמֹ֤ס

met geweld afgerukt

כַּ

-

גַּן֙

als een hof

שֻׂכּ֔וֹ

En Hij heeft Zijn hut

שִׁחֵ֖ת

verdorven

מוֹעֲד֑וֹ

Hij heeft Zijn vergaderplaats

שִׁכַּ֨ח

doen vergeten

יְהוָ֤ה׀

de HEERE

בְּ

-

צִיּוֹן֙

heeft in Sion

מוֹעֵ֣ד

den hoogtijd

וְ

-

שַׁבָּ֔ת

en den sabbat

וַ

-

יִּנְאַ֥ץ

smadelijk verworpen

בְּ

-

זַֽעַם־

en Hij heeft in de gramschap

אַפּ֖וֹ

Zijns toorns

מֶ֥לֶךְ

den koning

וְ

-

כֹהֵֽן

en den priester


[Vau.] En Hij heeft Zijn hut met geweld afgerukt, als een hof, Hij heeft Zijn vergaderplaats verdorven; de HEERE heeft in Sion doen vergeten den hoogtijd en den sabbat, en Hij heeft in de gramschap Zijns toorns den koning en den priester smadelijk verworpen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!