Lukas 10:31

SVEn bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover [hem] voorbij.
Steph κατα συγκυριαν δε ιερευς τις κατεβαινεν εν τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν
Trans.kata synkyrian de iereus tis katebainen en tē odō ekeinē kai idōn auton antiparēlthen

Algemeen

Zie ook: Priester

Aantekeningen

En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover [hem] voorbij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κατα
bij
συγκυριαν
geval
δε
En
ιερευς
priester
τις
een zeker
κατεβαινεν
af

-
εν
denzelven
τη
-
οδω
weg
εκεινη
-
και
en
ιδων
ziende

-
αυτον
hem
αντιπαρηλθεν
ging hij tegenover voorbij

-

En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover [hem] voorbij.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!