Lukas 10:37

SVEn hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.
Steph ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος μετ αυτου ειπεν ουν αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει ομοιως
Trans.o de eipen o poiēsas to eleos met autou eipen oun autō o iēsous poreuou kai sy poiei omoiōs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
En
ειπεν
hij zeide

-
ο
-
ποιησας
gedaan heeft

-
το
-
ελεος
Die barmhartigheid
μετ
aan
αυτου
hem
ειπεν
Zo zeide

-
ουν
dan
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
πορευου
Ga heen

-
και
en
συ
gij
ποιει
doe

-
ομοιως
desgelijks

En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!