Lukas 10:6

SVEn indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal [uw vrede] tot u wederkeren.
Steph και εαν μεν η εκει υιος ειρηνης επαναπαυσεται επ αυτον η ειρηνη υμων ει δε μηγε εφ υμας ανακαμψει
Trans.kai ean men ē ekei yios eirēnēs epanapausetai ep auton ē eirēnē ymōn ei de mēge eph ymas anakampsei

Algemeen

Zie ook: Vrede

Aantekeningen

En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal [uw vrede] tot u wederkeren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
η
-

-
εκει
aldaar
υιος
een zoon
ειρηνης
des vredes
επαναπαυσεται
rusten

-
επ
zo zal tot
αυτον
hem
η
-
ειρηνη
vrede
υμων
zo zal uw
ει
-
δε
-
μηγε
-
εφ
op
υμας
-
ανακαμψει
wederkeren

-

En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal [uw vrede] tot u wederkeren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!