Lukas 11:9

SVEn Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Steph καγω υμιν λεγω αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Trans.kagō ymin legō aiteite kai dothēsetai ymin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai ymin

Algemeen

Zie ook: Bidden
Jeremia 29:13, Mattheus 7:7, Mattheus 21:22, Markus 11:24, Johannes 14:13, Johannes 15:7, Johannes 16:24, Jakobus 1:5, Jakobus 1:6, 1 Johannes 3:22, 1 Johannes 5:14


Aantekeningen

En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καγω
En Ik
υμιν
ulieden
λεγω
zeg

-
αιτειτε
Bidt

-
και
en
δοθησεται
zal gegeven worden

-
υμιν
-
ζητειτε
zoekt

-
και
en
ευρησετε
gij zult vinden

-
κρουετε
klopt

-
και
en
ανοιγησεται
zal opengedaan worden

-
υμιν
-

En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!