Lukas 12:10

SVEn een iegelijk, die [enig] woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden.
Steph και πας ος ερει λογον εις τον υιον του ανθρωπου αφεθησεται αυτω τω δε εις το αγιον πνευμα βλασφημησαντι ουκ αφεθησεται
Trans.kai pas os erei logon eis ton yion tou anthrōpou aphethēsetai autō tō de eis to agion pneuma blasphēmēsanti ouk aphethēsetai

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Lastering, Zonde tegen Heilige Geest
1 Johannes 5:16

Aantekeningen

En een iegelijk, die [enig] woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πας
een iegelijk
ος
die
ερει
spreken zal

-
λογον
woord
εις
wie tegen
τον
-
υιον
den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
αφεθησεται
vergeven worden

-
αυτω
het zal hem
τω
-
δε
maar
εις
tegen
το
-
αγιον
den Heiligen
πνευμα
Geest
βλασφημησαντι
gelasterd zal hebben

-
ουκ
dien zal het niet
αφεθησεται
vergeven worden

-

En een iegelijk, die [enig] woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!