Lukas 14:14

SVEn gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen.
Steph και μακαριος εση οτι ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη αναστασει των δικαιων
Trans.kai makarios esē oti ouk echousin antapodounai soi antapodothēsetai gar soi en tē anastasei tōn dikaiōn

Algemeen

Zie ook: Opstanding (laatst der dagen)

Aantekeningen

En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μακαριος
gij zult zalig
εση
zijn

-
οτι
omdat
ουκ
zij niet
εχουσιν
hebben

-
ανταποδουναι
vergolden worden

-
σοι
om
ανταποδοθησεται
te vergelden

-
γαρ
want
σοι
het zal
εν
in
τη
-
αναστασει
de opstanding
των
-
δικαιων
der rechtvaardigen

En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!