Lukas 14:23

SVEn de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;
Steph και ειπεν ο κυριος προς τον δουλον εξελθε εις τας οδους και φραγμους και αναγκασον εισελθειν ινα γεμισθη ο οικος μου
Trans.kai eipen o kyrios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē o oikos mou

Algemeen

Zie ook: Huis, Pad, Straat, Weg

Aantekeningen

En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
ο
-
κυριος
de heer
προς
tot
τον
-
δουλον
den dienstknecht
εξελθε
Ga uit

-
εις
in
τας
-
οδους
de wegen
και
en
φραγμους
heggen
και
en
αναγκασον
dwing

-
εισελθειν
ze in te komen

-
ινα
opdat
γεμισθη
vol worde

-
ο
-
οικος
huis
μου
mijn

En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!