Lukas 14:25

SVEn vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen:
Steph συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι και στραφεις ειπεν προς αυτους
Trans.syneporeuonto de autō ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous

Aantekeningen

En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνεπορευοντο
gingen

-
δε
En
αυτω
met Hem
οχλοι
scharen
πολλοι
vele
και
en
στραφεις
Hij, Zich omkerende

-
ειπεν
zeide

-
προς
tot
αυτους
hen

En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!