Lukas 14:3

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeen, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken?
Steph και αποκριθεις ο ιησους ειπεν προς τους νομικους και φαρισαιους λεγων ει εξεστιν τω σαββατω θεραπευειν
Trans.kai apokritheis o iēsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legōn ei exestin tō sabbatō therapeuein

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Genezing, Jezus Christus, Sabbat

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
προς
tot
τους
-
νομικους
de wetgeleerden
και
en
φαρισαιους
Farizeën
λεγων
en sprak

-
ει
Is het ook
εξεστιν
geoorloofd

-
τω
-
σαββατω
op den sabbat
θεραπευειν
gezond te maken

-

En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!