Lukas 14:4

SVMaar zij zwegen stil. En Hij nam [hem], en genas hem, en liet [hem] gaan.
Steph οι δε ησυχασαν και επιλαβομενος ιασατο αυτον και απελυσεν
Trans.oi de ēsychasan kai epilabomenos iasato auton kai apelysen

Algemeen

Zie ook: Genezing

Aantekeningen

Maar zij zwegen stil. En Hij nam [hem], en genas hem, en liet [hem] gaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
Maar
ησυχασαν
zij zwegen stil

-
και
En
επιλαβομενος
Hij nam

-
ιασατο
en genas

-
αυτον
hem
και
en
απελυσεν
liet gaan

-

Maar zij zwegen stil. En Hij nam [hem], en genas hem, en liet [hem] gaan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!