Lukas 16:29

SVAbraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
Steph λεγει αυτω αβρααμ εχουσιν μωσεα και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων
Trans.legei autō abraam echousin mōsea kai tous prophētas akousatōsan autōn

Algemeen

Zie ook: Abraham, Mozes
Jesaja 8:20, Jesaja 34:16, Johannes 5:39, Handelingen 17:11

Aantekeningen

Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
αβρααμ
Abraham
εχουσιν
Zij hebben

-
μωσεα
Mozes
και
en
τους
-
προφητας
de profeten
ακουσατωσαν
horen

-
αυτων
dat zij die

Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!