Lukas 19:35

SVEn zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop.
Steph και ηγαγον αυτον προς τον ιησουν και επιρριψαντεσ εαυτων τα ιματια επι τον πωλον επεβιβασαν τον ιησουν
Trans.kai ēgagon auton pros ton iēsoun kai epirripsantes̱ eautōn ta imatia epi ton pōlon epebibasan ton iēsoun

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kleding
2 Koningen 9:13, Johannes 12:14

Aantekeningen

En zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηγαγον
zij brachten

-
αυτον
hetzelve
προς
tot
τον
-
ιησουν
Jezus
και
En
επιρριψαντες
geworpen hebbende

-
εαυτων
hun
τα
-
ιματια
klederen
επι
op
τον
-
πωλον
het veulen
επεβιβασαν
zetten zij

-
τον
-
ιησουν
Jezus

En zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!