Lukas 1:15

SVWant hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.
Steph εσται γαρ μεγας ενωπιον του κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευματος αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιας μητρος αυτου
Trans.estai gar megas enōpion tou kyriou kai oinon kai sikera ou mē piē kai pneumatos agiou plēsthēsetai eti ek koilias mētros autou

Algemeen

Zie ook: Baarmoeder, Bier, Heilige Geest, Nazireërschap, Wijn / most
Richteren 13:4

Aantekeningen

Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εσται
zijn

-
γαρ
Want
μεγας
hij zal groot
ενωπιον
voor
[του]
-
κυριου
den Heere
και
en
οινον
wijn
και
noch
σικερα
sterken drank
ου
-
μη
-
πιη
zal hij drinken

-
και
noch
πνευματος
Geest
αγιου
hij zal met den Heiligen
πλησθησεται
vervuld worden

-
ετι
ook
εκ
van
κοιλιας
lijf
μητρος
moeders
αυτου
zijner

Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!