Lukas 21:36

SVWaakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Steph αγρυπνειτε ουν εν παντι καιρω δεομενοι ινα καταξιωθητε εκφυγειν ταυτα παντα τα μελλοντα γινεσθαι και σταθηναι εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου
Trans.agrypneite oun en panti kairō deomenoi ina kataxiōthēte ekphygein tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathēnai emprosthen tou yiou tou anthrōpou

Algemeen

Zie ook: Bidden, Jezus Christus (God), Zoon des mensen
Mattheus 24:42, Mattheus 25:13, Markus 13:33, Lukas 12:40, 1 Thessalonicensen 5:6

Aantekeningen

Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αγρυπνειτε
Waakt

-
ουν
dan
εν
te
παντι
aller
καιρω
tijd
δεομενοι
biddende

-
ινα
dat
καταξιωθητε
gij moogt waardig geacht worden

-
εκφυγειν
te ontvlieden

-
παντα
al
τα
-
μελλοντα
zullen

-
γινεσθαι
die geschieden

-
και
en
σταθηναι
te staan

-
εμπροσθεν
voor
του
-
υιου
den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen

Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!