Lukas 22:51

SVEn Jezus, antwoordende, zeide: Laat hen tot hiertoe [geworden]; en raakte zijn oor aan, en heelde hem.
Steph αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν εατε εως τουτου και αψαμενος του ωτιου αυτου ιασατο αυτον
Trans.apokritheis de o iēsous eipen eate eōs toutou kai apsamenos tou ōtiou autou iasato auton

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide: Laat hen tot hiertoe [geworden]; en raakte zijn oor aan, en heelde hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
εατε
Laat

-
εως
hen tot
τουτου
hiertoe
και
en
αψαμενος
aan

-
του
-
ωτιου
oor
αυτου
zijn
ιασατο
en heelde

-
αυτον
hem

En Jezus, antwoordende, zeide: Laat hen tot hiertoe [geworden]; en raakte zijn oor aan, en heelde hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!