Lukas 24:18

SVEn de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die dezer dagen daarin geschied zijn?
Steph αποκριθεις δε ο εις ω ονομα κλεοπας ειπεν προς αυτον συ μονος παροικεις εν ιερουσαλημ και ουκ εγνως τα γενομενα εν αυτη εν ταις ημεραις ταυταις
Trans.apokritheis de o eis ō onoma kleopas eipen pros auton sy monos paroikeis en ierousalēm kai ouk egnōs ta genomena en autē en tais ēmerais tautais

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Kleopas

Aantekeningen

En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die dezer dagen daarin geschied zijn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
εις
de een
ω
wiens
ονομα
naam
κλεοπας
was Kléopas
ειπεν
zeide

-
προς
tot
αυτον
-
συ
Zijt Gij
μονος
alleen
παροικεις
een vreemdeling

-
ιερουσαλημ
Jeruzalem
και
en
ουκ
niet
εγνως
weet

-
τα
-
γενομενα
geschied zijn

-
εν
te
αυτη
Hem
εν
daarin
ταις
-
ημεραις
dagen
ταυταις
-

En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die dezer dagen daarin geschied zijn?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!