Lukas 2:38

SVEn deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.
Steph και αυτη αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω κυριω και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν εν ιερουσαλημ
Trans.kai autē autē tē ōra epistasa anthōmologeito tō kyriō kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lytrōsin en ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem

Aantekeningen

En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αυτη
te dierzelfder

deze
αυτη
Hem
τη
-
ωρα
ure
επιστασα
daarbij komende

-
ανθωμολογειτο
beleden

-
τω
-
κυριω
heeft insgelijks den Heere
και
en
ελαλει
sprak

-
περι
van
αυτου
-
πασιν
tot allen
τοις
-
προσδεχομενοις
verwachtten

-
λυτρωσιν
die de verlossing
εν
in
ιερουσαλημ
Jeruzalem

En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!