Lukas 3:6

SVEn alle vlees zal de zaligheid Gods zien.
Steph και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου
Trans.kai opsetai pasa sarx to sōtērion tou theou

Algemeen

Zie ook: Psalm 98:2, Jesaja 40:5, Jesaja 52:10

Aantekeningen

En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οψεται
zien

-
πασα
alle
σαρξ
vlees
το
-
σωτηριον
zal de zaligheid
του
-
θεου
Gods

En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!