Lukas 7:16

SVEn vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.
Steph ελαβεν δε φοβος απαντασ και εδοξαζον τον θεον λεγοντες οτι προφητης μεγας εγηγερται εν ημιν και οτι επεσκεψατο ο θεος τον λαον αυτου
Trans.elaben de phobos apantas̱ kai edoxazon ton theon legontes oti prophētēs megas egēgertai en ēmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou

Algemeen

Zie ook: Profeet
Lukas 1:68, Lukas 24:19, Johannes 4:19, Johannes 6:14, Johannes 9:17

Aantekeningen

En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελαβεν
beving

-
δε
En
φοβος
vreze
παντας
-
και
en
εδοξαζον
zij verheerlijkten

-
τον
-
θεον
God
λεγοντες
zeggende

-
οτι
-
προφητης
Profeet
μεγας
Een groot
εγηγερται
opgestaan

-
εν
is onder
ημιν
ons
και
en
οτι
-
επεσκεψατο
bezocht

-
ο
-
θεος
God
τον
-
λαον
volk
αυτου
heeft Zijn

En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk bezocht.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!