Lukas 7:39

SVEn de Farizeer, die Hem genood had, [zulks] ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.
Steph ιδων δε ο φαρισαιος ο καλεσας αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτος ει ην προφητης εγινωσκεν αν τις και ποταπη η γυνη ητις απτεται αυτου οτι αμαρτωλος εστιν
Trans.idōn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautō legōn outos ei ēn prophētēs eginōsken an tis kai potapē ē gynē ētis aptetai autou oti amartōlos estin

Algemeen

Zie ook: Farizeeen
Lukas 15:2

Aantekeningen

En de Farizeeër, die Hem genood had, [zulks] ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
En
ο
die
φαρισαιος
de Farizeër
ο
-
καλεσας
genood had

-
αυτον
Hem
ειπεν
sprak

-
εν
bij
εαυτω
zichzelven
λεγων
zeggende

-
ουτος
Deze
ει
indien
ην
ware

-
προφητης
Hij een profeet
εγινωσκεν
weten

-
αν
zou wel
τις
wat
και
en
ποταπη
hoedanige
η
-
γυνη
vrouw
ητις
deze is, die
απτεται
aanraakt

-
αυτου
Hem
οτι
want
αμαρτωλος
een zondares
εστιν
zij is

-

En de Farizeeër, die Hem genood had, [zulks] ziende, sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!