Lukas 7:47

SVDaarom zeg Ik u: Haar zonden zijn [haar] vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
Steph ου χαριν λεγω σοι αφεωνται αι αμαρτιαι αυτης αι πολλαι οτι ηγαπησεν πολυ ω δε ολιγον αφιεται ολιγον αγαπα
Trans.ou charin legō soi apheōntai ai amartiai autēs ai pollai oti ēgapēsen poly ō de oligon aphietai oligon agapa

Algemeen

Zie ook: Zonde

Aantekeningen

Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn [haar] vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
Daarom
χαριν
-
λεγω
zeg Ik

-
σοι
-
αφεωνται
zijn vergeven

-
αι
die
αμαρτιαι
zonden
αυτης
Haar
αι
-
πολλαι
veel
οτι
want
ηγαπησεν
zij heeft

-
πολυ
vele waren
ω
dien
δε
maar
ολιγον
weinig
αφιεται
vergeven wordt

-
ολιγον
die heeft weinig
αγαπα
liefgehad

-

Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn [haar] vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!