Maleachi 3:17

SVEn zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.
WLCוְהָ֣יוּ לִ֗י אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות לַיֹּ֕ום אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י עֹשֶׂ֣ה סְגֻלָּ֑ה וְחָמַלְתִּ֣י עֲלֵיהֶ֔ם כַּֽאֲשֶׁר֙ יַחְמֹ֣ל אִ֔ישׁ עַל־בְּנֹ֖ו הָעֹבֵ֥ד אֹתֹֽו׃
Trans.wəhāyû lî ’āmar JHWH ṣəḇā’wōṯ layywōm ’ăšer ’ănî ‘ōśeh səḡullâ wəḥāmalətî ‘ălêhem ka’ăšer yaḥəmōl ’îš ‘al-bənwō hā‘ōḇēḏ ’ōṯwō:

Algemeen

Zie ook: JHWH Zebaot

Aantekeningen

En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn;
en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

הָ֣יוּ

En zij zullen

לִ֗י

-

אָמַר֙

zegt

יְהוָ֣ה

de HEERE

צְבָא֔וֹת

der heirscharen

לַ

-

יּ֕וֹם

te dien dage

אֲשֶׁ֥ר

dien

אֲנִ֖י

-

עֹשֶׂ֣ה

maken zal

סְגֻלָּ֑ה

Mij een eigendom

וְ

-

חָמַלְתִּ֣י

verschonen

עֲלֵיהֶ֔ם

zijn; en Ik zal hen

כַּֽ

-

אֲשֶׁר֙

gelijk als

יַחְמֹ֣ל

verschoont

אִ֔ישׁ

een man

עַל־

zijn

בְּנ֖וֹ

zoon

הָ

-

עֹבֵ֥ד

dient

אֹתֽוֹ

die hem


En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn;
en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!