Markus 10:42

SVMaar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen.
Steph ο δε ιησουσ προσκαλεσαμενος αυτους λεγει αυτοις οιδατε οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων
Trans.o de iēsous̱ proskalesamenos autous legei autois oidate oti oi dokountes archein tōn ethnōn katakyrieuousin autōn kai oi megaloi autōn katexousiazousin autōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Machtsmisbruik (overheid)
Mattheus 20:25, Lukas 22:25

Aantekeningen

Maar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
ιησους
Jezus
προσκαλεσαμενος
tot Zich geroepen hebbende

-
αυτους
hen
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
οιδατε
Gij weet

-
οτι
dat
οι
-
δοκουντες
degenen, die geacht worden

-
αρχειν
oversten te zijn

-
των
-
εθνων
der volken
κατακυριευουσιν
heerschappij voeren

-
αυτων
over hen
και
en
οι
-
μεγαλοι
groten
αυτων
hun
κατεξουσιαζουσιν
gebruiken macht

-
αυτων
over hen

Maar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!