Markus 12:36

SVWant David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
Steph αυτος γαρ δαβιδ ειπεν εν τω πνευματι τω αγιω ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
Trans.autos gar dabid eipen en tō pneumati tō agiō eipen o kyrios tō kyriō mou kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou ypopodion tōn podōn sou

Algemeen

Zie ook: David (koning), Heilige Geest, Voetbank
Psalm 110:1, Mattheus 22:44, Handelingen 2:34, 1 Corinthiers 15:25, Hebreeen 1:13, Hebreeen 10:13

Aantekeningen

Want David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αυτος
zelf
γαρ
Want
δαυιδ
David
ειπεν
-

-
εν
door
πνευματι
Geest
αγιω
den Heiligen
λεγει
-

-
ο
-
κυριος
Heere
τω
-
κυριω
De Heere
μου
tot mijn
καθου
Zit

-
εκ
aan
δεξιων
rechter
μου
Mijn
εως
totdat
αν
-
θω
zal gezet hebben

-
τους
-
εχθρους
vijanden
σου
Uwer
υποποδιον
tot een voetbank
των
-
ποδων
voeten
σου
Ik Uw

Want David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!