Markus 12:40

SVWelke de huizen der weduwen opeten, en [dat] onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.
Steph οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι ληψονται περισσοτερον κριμα
Trans.oi katesthiontes tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi lēpsontai perissoteron krima

Algemeen

Zie ook: Bidden, Huis, Weduwe
Mattheus 23:14, Lukas 20:47, 2 Timotheus 3:6, Titus 1:11

Aantekeningen

Welke de huizen der weduwen opeten, en [dat] onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
κατεσθιοντες
opeten

-
τας
-
οικιας
de huizen
των
-
χηρων
der weduwen
και
en
προφασει
onder den schijn
μακρα
van lang
προσευχομενοι
te bidden

-
ουτοι
Dezen
ληψονται
ontvangen

-
περισσοτερον
-
κριμα
oordeel

Welke de huizen der weduwen opeten, en [dat] onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!