Markus 14:28

SVMaar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.
Steph αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν
Trans.alla meta to egerthēnai me proaxō ymas eis tēn galilaian

Algemeen

Zie ook: Galilea, Opstanding (Jezus)
Mattheus 26:32, Mattheus 28:10, Markus 16:7

Aantekeningen

Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
μετα
nadat
το
-
εγερθηναι
zal opgestaan zijn

-
με
Ik
προαξω
zal Ik

-
υμας
-
εις
naar
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa

Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!