Markus 14:69

SVEn de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degenen, die daarbij stonden: Deze is een van die.
Steph και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο λεγειν τοις παρεστηκοσιν οτι ουτος εξ αυτων εστιν
Trans.kai ē paidiskē idousa auton palin ērxato legein tois parestēkosin oti outos ex autōn estin

Algemeen

Zie ook: Mattheus 26:71, Lukas 22:58, Johannes 18:25

Aantekeningen

En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degenen, die daarbij stonden: Deze is een van die.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
η
-
παιδισκη
de dienstmaagd
ιδουσα
ziende

-
αυτον
hem
παλιν
wederom
ηρξατο
begon

-
λεγειν
te zeggen

-
τοις
-
παρεστηκοσιν
tot degenen, die daarbij stonden

-
οτι
-
ουτος
Deze
εξ
een van
αυτων
die
εστιν
is

-

En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degenen, die daarbij stonden: Deze is een van die.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!