Markus 3:2

SVEn zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten.
Steph και παρετηρουν αυτον ει τοις σαββασιν θεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου
Trans.kai paretēroun auton ei tois sabbasin therapeusei auton ina katēgorēsōsin autou

Algemeen

Zie ook: Genezing, Sabbat

Prikkel Doet ie het of doet ie het niet?


Aantekeningen

En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παρετηρουν
zij namen

-
αυτον
Hem
ει
of
τοις
-
σαββασιν
Hij op den sabbat
θεραπευσει
genezen zou

-
αυτον
zij Hem
ινα
opdat
κατηγορησωσιν
beschuldigen mochten

-
αυτου
hem

En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!