Markus 3:6

SVEn de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem zouden doden.
Steph και εξελθοντες οι φαρισαιοι ευθεωσ μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν κατ αυτου οπως αυτον απολεσωσιν
Trans.kai exelthontes oi pharisaioi eutheōs̱ meta tōn ērōdianōn symboulion epoioun kat autou opōs auton apolesōsin

Algemeen

Zie ook: Complot, Samenzwering, Farizeeen, Herodianen
Mattheus 12:14, Johannes 10:39, Johannes 11:53

Prikkel Farizeeën zonder Jezus: overleg met de Herodianen


Aantekeningen

En de Farizeeën, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem zouden doden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξελθοντες
uitgegaan zijnde

-
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
ευθεως
terstond
μετα
met
των
-
ηρωδιανων
de Herodeanen
συμβουλιον
te zamen raad
εποιουν
hebben

-
κατ
tegen
αυτου
Hem
οπως
hoe
αυτον
zij Hem
απολεσωσιν
doden zouden

-

En de Farizeeën, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem zouden doden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!