Markus 5:13

SVEn Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in de zee (daar waren er nu omtrent twee duizend), en versmoorden in de zee.
Steph και επετρεψεν αυτοις ευθεωσ ο ιησουσ και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον εις τους χοιρους και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ησαν δε ως δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση
Trans.kai epetrepsen autois eutheōs̱ o iēsous̱ kai exelthonta ta pneumata ta akatharta eisēlthon eis tous choirous kai ōrmēsen ē agelē kata tou krēmnou eis tēn thalassan ēsan de ōs dischilioi kai epnigonto en tē thalassē

Algemeen

Zie ook: Demonen, Jezus Christus, Tweeduizend, Varken, Zwijn
Mattheus 8:32, Lukas 8:33

Aantekeningen

En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in de zee (daar waren er nu omtrent twee duizend), en versmoorden in de zee.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επετρεψεν
liet

-
αυτοις
het hun
ευθεως
terstond
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
εξελθοντα
uitgevaren zijnde

-
τα
-
πνευματα
geesten
τα
-
ακαθαρτα
de onreine
εισηλθον
voeren

-
εις
in
τους
-
χοιρους
de zwijnen
και
En
ωρμησεν
stortte

-
η
-
αγελη
de kudde
κατα
af
του
-
κρημνου
de steilte
εις
in
την
-
θαλασσαν
de zee
ησαν
(daar waren

-
δε
er nu
ως
omtrent
δισχιλιοι
twee duizend
και
en
επνιγοντο
versmoorden

-
εν
in
τη
-
θαλασση
de zee

En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in de zee (daar waren er nu omtrent twee duizend), en versmoorden in de zee.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!