Markus 6:35

SVEn als het nu laat op den dag geworden was, kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is woest, en het is nu laat op den dag;
Steph και ηδη ωρας πολλης γενομενης προσελθοντες αυτω οι μαθηται αυτου λεγουσιν οτι ερημος εστιν ο τοπος και ηδη ωρα πολλη
Trans.kai ēdē ōras pollēs genomenēs proselthontes autō oi mathētai autou legousin oti erēmos estin o topos kai ēdē ōra pollē

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf)
Mattheus 14:15, Lukas 9:12, Johannes 6:5

Aantekeningen

En als het nu laat op den dag geworden was, kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is woest, en het is nu laat op den dag;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηδη
als het nu
ωρας
op den dag
πολλης
laat
γενομενης
geworden was

-
προσελθοντες
kwamen

-
αυτω
Zijn
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
tot Hem
λεγουσιν
en zeiden

-
οτι
-
ερημος
woest
εστιν
is

-
ο
-
τοπος
Deze plaats
και
en
ηδη
het is nu
ωρα
op den dag
πολλη
laat

En als het nu laat op den dag geworden was, kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is woest, en het is nu laat op den dag;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!