Markus 7:14

SVEn tot Zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: Hoort Mij allen en verstaat.
Steph και προσκαλεσαμενος παντα τον οχλον ελεγεν αυτοις ακουετε μου παντες και συνιετε
Trans.kai proskalesamenos panta ton ochlon elegen autois akouete mou pantes kai syniete

Algemeen

Zie ook: Mattheus 15:10

Aantekeningen

En tot Zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: Hoort Mij allen en verstaat.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσκαλεσαμενος
tot Zich

-
παντα
de ganse
τον
-
οχλον
schare
ελεγεν
zeide Hij

-
αυτοις
tot hen
ακουετε
Hoort

-
μου
Mij
παντες
allen
και
en
συνιετε
verstaat

-

En tot Zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: Hoort Mij allen en verstaat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!