Markus 8:22

SVEn Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.
Steph και ερχεται εις βηθσαιδαν και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα αυτου αψηται
Trans.kai erchetai eis bēthsaidan kai pherousin autō typhlon kai parakalousin auton ina autou apsētai

Algemeen

Zie ook: Bethsaida, Blind

Prikkel Hij is er weer!


Aantekeningen

En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ερχεται
Hij kwam

-
εις
te
βηθσαιδαν
Bethsáïda
και
en
φερουσιν
zij brachten

-
αυτω
Hem
τυφλον
een blinde
και
en
παρακαλουσιν
baden

-
αυτον
Hij hem
ινα
dat
αυτου
tot Hem
αψηται
aanraakte

-

En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!